TRẦM HƯƠNG NGUYÊN LÂM
TRẦM HƯƠNG NGUYÊN LÂM Trầm hương Nguyên Lâm là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ “Cấy tạo trầm sinh học thông thể” trên cây trầm hương Aquilaria crassna....
Xem chi tiết 26-09-2020